هات تپ با این که در صنایع نفت و گاز گستره کاربردی ویژه و خاصی دارد و فقط در زمینه های تخصصی مورد نیاز می شود، اما به خودی خود دارای حساسیت ها و ظافت های بالایی است، به نحوری که بروز ایراد در هر کدام از مراحل آن به صورت مشهود آثار خود را بر سایر مراحل و خروجی کار گرم هات تپ نشان می دهد. اصولاً کارفرمایان برای انجام عملیات هات تپ نقطه مشخصی را مد نظر قرار می دهند و درخواست انجام عملیات هات تپ را از همان مکان دارند. البته گاهی اوقات محل یابی دقیق چندان محلی از اعراب ندارد اما در موارد دیگر می بایست در همان مکان مورد نظر درخواستی فرایند به صورت دقیق انجام شود. اهمیت فیت آپ در این سری از عملیات های انشعاب گرم هات تپ به مراتب بیشتر است.


فیت آپ به طور کلی تنظیمات مکانی و زاویه ای محل انجام فرایند هات تپ می باشد. به عبارتی دیگر برای این که اتصالات در محل دقیق انجام هات تپ نصب شوند و عملیات در همان نقطه مورد نظر مشتری انجام می شود ابتدا به ساکن می بایست تنظیماتی صورت گیرد تا عملیات به صورت دقیق و کاملاً مطابق با رضایت مشتری انجام شود. هات تپ خطوط لوله معمولاً به منظور اهداف کلان برگزیده می شود و برای نیل به این اهداف بهتر آن است که تمامی مراحل از جمله فیت آپ به دقیق ترین شکل ممکن انجام شود.

فیت آپ در هر یک از مراحل انجام فرایند هات تپ دارای اهمیت است. در ساخت و جوشکاری قطعات اتصال فیتینگ هات تپ گرفته تا نصب آن روی لوله یا مخزن، و در نهایت در نصب ولو و انجام عملیات هات تپ باید به اهمیت فیت آپ توجه داشت. در غیر این صورت ممکن است فرایند با ایراداتی رو در رو شود. مشتریان معمولاً بر اساس یک سری طراحی ها و برنامه ریزی های فنی محل انجام عملیات هات تپ را مشخص می کنند و طبیعتاً انتظار دارند خروجی کار دقیقاً آن چیزی باشد که از طراحی ها بدان دست یافته اند. برای مثال ممکن است قرار بر این باشد که خروجی عملیات هات تپ که حکم یک انشعاب جدید را دارد روی خطوط لوله، تجهیزات و اتصالات و مواردی از این دست نصب شود، به نحوی که اندک ایرادی در زاویه قرار گیری خروجی هات تپ باعث شود فرایند نصب انشعاب جدید به اتصالات و تجهیزات موجود با مشکل مواجه شود. در این صورت طبیعتاً می توان اذعان کرد که عملیات دچار ایراد ماژور و عمده شده است و اقدامات اصلاحی لازم قادر نخوهاند بود هدف مشتری را برآورده سازند.

در این خصوص پیمانکارن و مجریان هات تپ می بایست بیشترین دقت و حساسیت را داشته باشد. هر گونه ایرادی در این دسته از فرایندها می تواند به معنای از بین رفتن خروجی کار، مخدوش شدن اعتبار مجری کار و آسیب هایی از این دست شود.

فیت آپ در فرایند هات تپ به طور کلی در سه مرحله دارای اهمیت اساسی است و توجه به هر کدام از آن ها از الزامات غیر قابل چشم پوشی محسوب می شود. این سه مرحله به شرح زیر می باشند:

فیت آپ قطعات و اتصالات فیتینگ عملیات انشعاب گرم. اصلی ترین کارکرد فیتینگ در عملیات انشعاب گیری گرم hot tap استفاده از سر فلنج دار آن برای نصب ولو و متعاقب ان دستگاه هات تپ است. این فیتیگ باید به دقیق ترین شکل ممکن طراحی و ساخته شود وگرنه ممکن است در حین عملیات پی به خطاهای ناشی از ساخت آن ببریم؛ زمانی که برای اصلاح عیوب بسیار دیر به نظر می رسد. وجود هر گونه ایراد نظیر عدم تقارن، ارتفاع کم و زیاد، طول کم و زیاد اتصالات، جوشکاری نامناسب و زاویه دار شدن قطعات در خطوط جوش و مواردی از این نظیر همگی آیتم هایی محسوب می شوند که عملیات انشعاب گیری گرم hot tap را با ایراد مواجه خواهند کرد. در خصوص مرحله به مرحله هر یک از این فرایندها و گام ها باید بیشترین دقت و حساسیت را به خرج داد.

مرحله دوم در فیت آپ انشعاب از طریق گرم  نصب دقیق اتصال ساخته شده روی لوله و مخزن می باشد. ممکن است فرایند ساخت فیتینگ کاملاً صحیح و مبتنی بر نقشه ها و استانداردها انجام شده باشد اما نصب آن روی لوله دچار مشکل ایراد باشد. در این مورد نیز باید دقت ویژه به خرج داد. این مرحله را می توان گفت از مرحله پیشین اهمیت بالاتری دارد. ایرادات ناشی از طراحی معمولاً در تلورانس های پایین رخ می دهند و شدت بروز و میزان خرابی که بر خروجی نهایی هات تپ به بار می آورند بسیار کمتر است. اما زمانی که نصب فیتینگ هات تپ دچار مشکل می شود ایرادات بارزتر و مشهودتر خواهند بود. برای مثال در صورتی که عملیات hot tap عمودی باشد و نصب فیتینگ دچار یک خطای 5 درجه ای باشد، در ارتفاع 2 متری حدود 20 سانتیمتر انحراف از مسیر طراحی خواهیم داشت که می تواند عاملی مخرب محسوب شود. نکته حائز اهمیت دیگر این که هر یک از مراحل کار پیش نیاز مرحله بعدی محسوب می شود، به این معنا که بروز ایراد در مرحله اول، مرحله دوم را نیز آسیب می زند. بنابراین در صورتی که در این مرحله از فرایند هات تپ دچار ایراد شویم سایر مراحل خواه ناخواه دچار مشکل خواهند شد و در نهایت خروجی عملیات هات تپ قابل قبول نخواهد شد. معیار فیت آپ در این مرحله فلنج روی فیتینگ می باشد. این فلنج باید در محلی باشد که با طراحی های متعاقب مسیر خط لوله چه به لحاظ مکان و چه به لحاظ ارتفاع بعد از انشعاب همخوانی داشته باشد.

در نهایت نصب ولو روی فیتینگ نیز می بایست به دقت انجام شود. البته در صورتی که مراحل پیشین به درستی انجام گرفته باشند نصب ولو در مکان صحیح چندان دشوار نمی نماید اما در این مرحله نیز باید دقت کافی را به خرج داد تا اشتباهی در فرایند نصب رخ ندهد.

هات تپ یک فرایند محاسباتی چند متغیره بوده و به همین دلیل دارای حساسیت بالایی است. به تمامی متغیرها حین طراحی و کار باید توجه داشت، چرا که کوچک ترین ایراد در هر یک از مراحل بر مراحل  بعدی و کل ابعاد گرم سایه خواهد انداخت.