بروز نشتی در خطوط لوله فعال و حاوی سیال یکی از معضلاتی است که مجتمع های صنعتی دارای خطوط لوله با آن رو در رو هستند. بدیهی است که وقوع نشتی روی خطوط لوله می تواند تبعات زیادی برای یک واحد صنعتی ایجاد کند خصوصا اگر خط لوله ای که دچار نشتی شده است در درجه اول دارای اهمیت بالایی بوده و نقش کلیدی در فرایندهای شرکت داشته باشد، و دوما دارای فشار بالا باشد و ایجاد نشتی فشار آن را به طرز محسوسی کاهش دهد. انسداد خط لوله یکی از راهکارهای رفع نشتی خط لوله است. البته روش های جایگزین متعدد و متنوع برای نشتی گیری از خط لوله وجود خواهد داشت اما به فراخور نیاز، انسداد خط لوله نیز می تواند ما را در این زمینه یاری رساند.

مجموعه عوامل متعدد می توانند باعث ایجاد نشتی روی خط لوله باشد که تا جای ممکن باید از بروزشان ممانعت کرد اما در هر صورت واحدهای صنعتی ممکن است به هر دلیلی با این رویداد رو در رو شوند. در این صورت ارائه راهکار برای رقغ نشتی در اولویت دستور کار واحدهای برنامه ریزی قرار خواهد گرفت و در این راستا، طبیعتاً انجام عملیات انسداد خط لوله یکی از این راهکارها محسوب خواهد شد. عوامل ایحاد نشتی روی خط لوله را می توان به شرح زیر برشمرد:

-        فرسودگی خط لوله به دلیل عمر بالای کارکرد آن یکی از عوامل رایج در ایجاد نشتی روی خط لوله خواهد بود. هر لوله ای بر حسب جنس خود دارای طول عمر مفیدی خواهد بود و به مرور دچار فرسودگی قرار خواهد گرفت. در این شرایط طبیعتاً ایجاد نشتی روی آن امری طبیعی خواهد بود. خصوصاً در نواحی مرطوب و زمانی که خط لوله در معرض جریان هوا و رطوبت و گرما و این دست مسائل باشد، امکان بروز نشتی بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی کل خط لوله فرسوده خواهد شد و ممکن است ظرف مدت زمان نسبتاً کوتاه شاهد بروز نشتی در چندین نقطه شویم. در این صورت می توان مطمئن بود که نشتی به دلیل فرسودگی لوله بوده است. حال و با استفاده از روش انسداد خط لوله می توان جلوی نشتی را گرفت و راه حل های جایگزین برای انتقال سیال پیدا کرد.

-        زمانی که لوله در معرض آسیب جانبی و خارجی قرار گیرد احتمال بروز نشتی در آن زیاد خواهد شد. این امر در خصوص خطوط لوله ای که در کف زمین کار شده است، یا در محل تردد وسایط نقلیه و تجهیزات سنگین می باشند احتمال بالاتری را خواهد داشت. برای مثال تردد تانکرها و اصابت آن ها به خط لوله بدون شک چنین تبعاتی به بار خواهد آورد. یا ضرباتی که نیروی کار در فرایندهای مربوط به خویش به سطح لوله می زنند وارد می کنند می تواند باعث آسیب دیدن لوله و بروز نشتی روی آن شود. در این قسم شرایط نیز باید تدابیر ویژه برای پیشگیری اتخاذ شود، اما اگر این تدابیر راهگشا نبودند، بهترین راه حل استفاده از روش انسداد خط لوله برای توقف جریان سیالات از خط لوله آسیب دیده، متعاقب آن رفع نشتی خواهد بود.

-        یکی دیگر از دلایل بروز نشتی فقدان سیستم کارآمد نگهداری و تعمیرات پبشگیرانه روی خط لوله است. برای مثال زمانی که لوله در معرض جریان هوا و رطوبت است طبیعتاً بر حسب جنس لوله می توان راهکارهایی برای حفظ کارکرد آن پیدا کرد. پوشاندن لوله با پوشش های محافطت کننده در مقابل جریان هوا و سرما و گرما و  رطوبت از جمله راهکارهای پیشگیری از فرسودگی خط لوله است. در خصوص اصابت تجهیزات و ابزار به خطوط لوله که می تواند باعث شکستگی آن شود نیز می توان راهکارهای مناسب پیدا کرد. در درچه اول پایپینگ و طراحی مسیر خطوط لوله در این زمینه تعیین کننده است. اما حتی اگر در این زمینه نیز اهمال  شده باشد و لوله در محاورت محیطی قرار گیرد که در معرض آسیب و ضربه خواهد بود نیز می توان با استفاده از راهکارهایی که تردد و تصادم تحهیرات، دستگاه ها و نیروی انسانی با مسیر خطوط لوله را به حداقل می رسانند تا حدودی مشکل را بر طرف کرد. بهرحال در صورت فقدان این گونه برنامه ریزی ها هر آن می رود که لوله در معرض آسیب قرار گیرد و دچار نشتی شود. در این شرایط نیز می توان از انسداد خط لوله به عنوان راهکاری برای رفع نشتی و حفظ عملکرد خط لوله استفاده کرد.

در مقابله با این شرایط باید اقدامات اصلاحی به بهترین وجه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد. از آن جا که بروز نشتی باعث هدر رفت سیال و کاهش فشار و در نتیجه بروز وقفه و ایراد در فرایندهای مجموعه خواهد شد، باید راهکارهای رفع نشتی را در اسرع وقت به انجام رساند و در این شرایط انسداد خط لوله بهترین راهکار محسوب می شود. انسداد خط لوله به دو شکل و دو هدف به انجام می رسد. در حالت اول با نصب یک خط انتقال سیال فرعی به صورت موقتی، سیال به درون آن منتقل شده و از مجرای آن فعالیت های جاری مجتمع ادامه خواهد یافت. در کنار آن نیز انسداد خط لوله در بخش آسیب دیده به انجام رسیده و پس از اصلاحات و تعمیرات لازم، خط مجددا راه اندازی خواهد شد. اما در حالت دوم، از محل نشتی یک خط لوله دائمی جدید نصب شده و به مقصد هدایت می شود. در محل نشتی نیز انسداد خط لوله به انجام می رسد تا خط قدیمی به دلیل فرسودگی به صورت دائم از فرایند خارج شود. در حالت اول پلاگ های مسدود کننده جریان به صورت موقتی بخش آسیب دیده را از مجموعه خارج می کنند و به این طریق می توان بخش مسدود شده را تخلیه کرده و اقدامات اصلاحی را روی آن انجام داد. اما در حالت دوم یک پلاگ مسدود کننده به صورت دائمی روی خط نصب می شود و به این ترتیب از آن محل به بعد جریان سیال در خط لوله کاملاً متوقف می شود تا خط لوله نصب شده جدید راه اندازی و بهره برداری شود. هر یک از این دو روش مزایا و ویژگی های خاص خود را دارند و مجری کار و برنامه ریزان واحد صنعتی به فراخور نیاز یکی از آن دو را برمی گزینند.