هات تپ خطوط لوله دارای کاربردهای متعدد است و برای موارد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرایند از آن‌جا که مجرا و انشعاب  جدیدی روی خطوط لوله می‌گشاید، راهکار بسیار مناسبی برای انجام اعمال متفاوت نظیر ایجاد انشعاب جدیید، نصب اتصالات و تجهیزات روی لوله، تعمیرات، تعویض لوله  وقطعات و ... قلمداد می‌شود.

یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از عملیات هات تپ در جداسازی لوله از مجموعه‌ی خط لوله است. در این فرایند بخشی از لوله از مسیر خط لوله به صورت موقتی جدا می‌شود و اعمال و اصلاحات لازم روی آن انجام می‌گیرد. بدیهی است در این فرایند نیازی به خاموش کردن خط و تعطیل کردن مجموعه نخواهد بود چرا که از طریق پیش‌بینی و تعبیه‌ی مسیرهای فرعی جدید، سیال همچنان در خط لوله جاری باقی می‌ماند.

عملیات جداسازی موقتی خطوط لوله خود موارد کاربردی متعددی دارد و در زمینه‌های مختلف و متنوع قابل استفاده است. برخی از این موارد بشرح زیر می‌باشد:

- تعمیر یا تعویض ولو: برخی اوقات به دلیل بروز خرابی و نشتی و هر ایراد دیگر در ولوهای نصب شده‌ی خطوط لوله، کارفرما ناچار به تعمیر و در صورت عدم امکان، تعویض ولو می‌باشد. در این شرایط می‌بایست مسیر ورودی سیال به ولو و خروجی آن را از طریق یک مسیر فرعی جایگزین از مجموعه ی خط لوله خارج کرد تا امکان کار روی ولو موجود وجود داشته باشد. در این خصوص به چهار عملیات هات تپ نیاز است. دو عملیات به منظور انشعاب‌های جدید جهت نصب مسیر فرعی موقتی انجام خواهند شد و دو عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز برای مسدود کردن مسیر ورودی ولو لازم به انجام خواهند بود.

- تست فشار یا کشف نشتی خطوط لوله: گاهی اوقات به هر دلیل کارفرما در صدد است فشار بخشی از خط لوله را مورد بازرسی قرار دهد. ممکن است به دلیل افت فشار موجود، یا ضرورت افزایش یا کاهش فشار خطوط لوله نیاز باشد به بخشی از لوله دسترسی داشته باشیم در این خصوص نیز باید آن بخش که مورد نیاز است از طریق یک مسیر فرعی بای‌پس از مجموعه‌ی خط لوله جدا شود تا کار نصب تجهیزات تست فشار یا کاهش‌دهنده و افزایش دهنده‌ی فشار روی آن انجام گیرد.  

بزرگ‌ترین مزیت جداسازی خطوط لوله این است که بدون نیاز به خاموش کردن خط و تعطیل ساختن مجتمع صنعتی می‌توان به بخش‌های مختلف خطوط دسترسی پیدا کرد و عملیات تعمیرات، تعویض قطعات یا نصب تجهیزا ت را روی آن انجام داد. نکته آن که کلیدی‌ترین و تعیین کننده‌ترین گام در فرایند جداسازی، انشعاب گرم هات تپ می‌باشد. بدون این قابلیت امکان جداسازی به این شیوه وجود نداشت و از این‌رو عملیات باید با حساسیت و دقت بالا انجام گیرد.