انشعاب گرم هات تپ از لحظه‌ی پیدایش و ابداع نقش بسیار راهبردی و تعیین‌کننده در خدمات خطوط لوله ایفا کرده است و به واسطه‌ی آن کارفرمایان و مجریان طرح‌های خطوط لوله، خصوصاً خطوطی که به بهره‌برداری رسیده و زنده هستند توانسته‌اند سطح بهره‌وری خود حین انجام تعمیرات و تعویض‌ها را همچنان نگاه دارند. با توجه به نیاز مکرر خطو لوله به انجام فرایندهای تعمیراتی و... و از آن‌جا که در روش‌های سابق انجام این گونه فرایندها مشروط به خاموش کردن خط و تعطیلی بخش یا تمام یک مجتمع صنعتی بود، ابداع روش هات تپ و تکامل آن عواید اقتصادی و فنی زیادی را به همراه داشته است. تخلیه‌ی خط، هزینه‌ی ناشی از آن، زمان هدر رفتی که صرف آن می‌شود، هزینه‌ی ناشی از خاموشی خط و... بخشی از هزینه هایی بود که در روش‌های سنتی بر کارفرمایان تحمیل می‌شد اما اکنون با استفاده از تکنولوژی هات تپ بخش اعظم این هزینه‌ها رفع شده است. در ادامه‌ی نوشتار پیشین، کاربردهای عملیات هات تپ جهت جداسازی موقتی خطوط لوله به شرح زیر ذکر می‌شوند:

- تعمیر خطوط لوله یا انشعاب‌گیری از آن‌ها: گاهی اوقات بدلیل بروز ایراد در بخشی از لوله نظیر فرسودگی یا ایجاد نشتی در اثر ضربه و... کارفرما جهت انجام تعمیرات چاره‌ای جز انجام عملیات جداسازی لوله ندارد. در این شرایط از طریق دو عملیات هات تپ یک مسیر قرعی موقتی جهت خارج کردن بخش آسیب دیده از مجموعه انجام می‌گیرد و روی انشعاب‌های ایجاد شده یک خط لوله بای‌پس نصب می‌شود. سپس از طریق دو عملیات هات تپ دیگر مجرای دسترسی به داخل لوله فراهم شده و از طریق پلاگ‌های لوله ناحیه‌ی مورد نظر از دسترسی جریان سیال خارج می‌شود. حال می‌توان سیال موجود در محیط این فضا را تخلیه کرد و عملیات تعمیر را روی این بخش انجام داد.

گرچه این ناحیه از سیال تخلیه شده و امکان بروز آسیب محدود است اما توصیه می‌شود به جای برش گاز و هوا یا برش لوله از طریق سنگ زنی از برش سرد یا Cold Cutting برای بریدن لوله استفاده کرد، چرا که باقیمانده‌ی احتمالی سیال می‌تواند منشأ خطر باشد و در صورت مواجه شدن با حرارت ناشی از سنگ‌زنی یا گاز و هوا دچار احتراق و انفجار شود. روی بخش بریده شده‌ی لوله می‌توان هر نوع تعمیر یا تعویض مورد نظر را پیاده کرد. از رفع نشتی تا تعویض قطعات، افزودن تجهیزات و حتی در صورت لزوم تعویض لوله و استفاده از یک لوله‌ی دیگر قابل پیاده‌سازی است. پس از انجام عملیات تعویض یا تعمیر می‌توان دوباره لوله را در محل بریده شده نصب، مسیرهای مسدود شده را گشود و در نهایت خط لوله فرعی موقتی بای‌پس را از مجموعه خارج کرد. چنان که پیداست بدون عملیات هات تپ راهی جز خاموش کردن خط، تخلیه سیال و انجام فرایندهای مورد نظر باقی نمی ماند و از این حیث فرایند هات تپ بسیار راهگشا خواهد بود. 

- تغییر مسیر دادن خطوط لوله: گاهی اوقات به هر دلیلی نیاز به تغییر مسیر خط لوله‌ی موجود می‌باشد. به عبارتی نیاز خواهد بود که خط لوله ازیک نقطه‌ی مشخص از مسیر موجود منحرف و در جهت دیگری راهنمایی شود. در این شرایط ممکن است فقط نیاز به انحراف بخشی از خط لوله باشد یا در شرایطی امکان دارد نیاز به تغییر مسیر کامل خط لوله احساس شود. در هر صورت کارفرما نیازمند آن است که بخش یا تمام لوله را از مجموعه‌ی موجود به صورت موقت جدا کرده و با جایگزین کردن آن با لوله‌ی جدید به هدف خود یعنی تغییر مسیر لوله دست یابد. در این شرایط نیز بمنظور جداسازی لوله از مسیر موجود انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ ضروری خواهد بود.

چنان‌که از این نوشتار و مقاله‌ی پیشین در خطوط کاربرد عملیات هات تپ در جداسازی خط لوله اشاره شد، گستره‌ی کاربردی عملیات انشعاب داغ هات تپ بسیار فراخ بوده و به صرف انشعاب‌گیری جدید از خطوط لوله‌ی موجود محدود نمی‌ماند. این موارد هات تپ را به یکی از حیاتی‌ترین فرایندها در سرویس‌های خطوط لوله تبدیل کرده است و آن را به متغیر مستقلی بدل کرده که موفقیت در سایر گام‌ها شدیداً مشروط به آن می‌باشد.