اجرای عملیات هات تپ بدون وجود مجریان و نیروی انسانس ماهر و مسلط بر تمامی زوایای عملیاتی کار امکان پذیر نیست. برای اجرای صحیح عملیات انشعاب گرم باید تناسب و تعادل کلیه فرایندها با یکدیگر در نظر گرفته شود. مجری کار باید قادر باشد بین کلیه اجزا و قطعات هماهنگی لازم را ایجاد کند. این امر هم در خصوص فرایندها صادق است و هم در خصوص دستگاه ها و تجهیزات. در خصوص دستگاه ها کلیه اجزا و تجهیزات باید با یکدیگر هماهنگی فنی داشته بلشند. ژنراتور یا هر نوع منبع تغذیه الکتریکی دستگاه باید متناسب با عملکرد دستگاه باشد. موتور هیدرولیکی نیز باید توان کافی جهت اجرای هات تپ را داشته باشد. خود دستگاه نیز باید طبیعتاً شرایط لازم برای برش گرم لوله با توجه به مشخصاتی که دارد را داشته باشد. 

افزون بر این، حین انجام کار گرم نیز باید در تنظیم نیروهای وارد بر دستگاه هات تپ و خط لوله تناسب و توازن وجود داشته باشد تا عملیات به نحو صحیح و استاندارد انجام شود. انجام عملیات برش کاری لوله ، با وارد کردن دو نیروی پیشروی و چرخشی صورت می گیرد. به طوریکه وارد کردن این دو نیرو بایستی به شکل همزمان باشد که تحقق این عمل نیاز به داشتن مهارت و تجربه بالای اپراتور دستگاه هات تپ دارد. نیروی چرخشی توسط گیربکس دستگاه ایجاد می گردد و نیروی پیشروی توسط اپراتور دستگاه وارد می گردد.

عملیات برش کاری لوله با حرکت دورانی کاتر دستگاه بر روی لوله همزمان با وارد کردن نیروی پیشروی لازم آغاز می گردد. در طول فرایند برش نکات مهم فنی وجود دارند که توجه بدان‌ حائز اهمیت است و عدم رعایت این نکات ممکن است عواقب جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

قبل از انجام هر عملیات هات تپ ، بسته به موقعیت مکانی و شرایط فنی ، همچنین سایز انشعاب گیری ، بایستی نکات ایمنی مربوط به اجرای کار به طور کامل برای تیم اجرایی شرح داده شود. تا از ایجاد هر گونه خطر احتمالی ناشی از نداشتن اطلاعات کافی ، جلوگیری به عمل آوریم.

در ادامه برخی نکات در خصوص برش لوله از طریق عملیات انشعاب گرم بیان می‌گردد. اهتمام به این نکات از الزامات عملیات هات تپ محسوب شده و بدون شک از طرف تیم مهندسی و تدوین‌کنندگان دستورالعمل اجرایی هات تپ خطوط لوله باید به اپراتورها منتقل شود.

ایتدا به ساکن و پیش از آغاز برش باید به نکات زیر توجه کرد:

·        باید تعداد دورهای لازم برای دوران شفت محاسبه و به اپراتور گوشزد شده باشد. برش به میزان کمتر یا بیشتر از حد مجاز، مطمئنا انجام فرایندهات تپ را به مشکل دچار خواهد کرد.

·        از باز بودن شیر دستگاه اطمینان حاصل کرد. بسته بودن آن، کاتر دستگاه هات تپ را با شیر درگیر کرده و باعث آسیب این دو خواهد شد. 

·        نسبت به آب‌بندی اتصالات موتور به دستگاه هات تپ اطمینان حاصل کرد. نشتی در محل اتصالات باعث اختلال در عملکرد دستگاه هات تپ حین برش خواهد شد و باطبع باعث افزایش زمان انجام عملیات می گردد.

حین برش باید به نکات زیر توجه کرد:

 - معمولاً آغاز درگیری مته راهنما و کاتر با لوله با فشاری از جانب لوله مصادف است. اپراتور باید بکوشد ثبات در سرعت دوران را حفظ کند.

- پیشروی کاتر به درون لوله باید به آرامی و بدون شتاب انجام گیرد. اپراتور به هیچ وجه مجاز به تحمیل فشار به آن حدی که باعث اختلال در فرایند برش شود نیستوارد کردن فشار زیاد باعث افزایش اصطکاک بین کاتر و لوله گردیده ، که سبب بالا رفتن حرارت در محل برش کاری می گردد. این امر شکسته شدن تیغه های کاتر را در بر خواهد داشت.

- پیشروی باید با سرعت ثابت و بدون نوسان ادامه یابد. تشدید سرعت پیشروی احتمال شکسته شدن دندانه‌های کاتر و آسیب رسانی به کل فرایند را بیشتر می‌کند. سرعت کم‌تر از حد مجاز نیز باعث گیر کردن مکرر کاتر در لوله و واداشتن اپراتور به نوسان در باردهی می‌شود.

- پیشروی باید به گونه‌ای باشد که تا جای ممکن از توقف فرایند و پس‌روی شفت ممانعت شود. گاهی اوقات بهر دلیلی نظیر گیر کردن کاتر در لوله اپراتور به ناچار و برای روان‌کردن پیشروی ذره‌ای شفت را بازمی‌گرداند تا قدرت مانور برای شروع مجدد پیشروی فراهم شود. نباید اجازه داد این رویداد بیش از 3 بار به وقوع بپیوندد. علاوه بر ایراداتی نظیر بروز نوسان در سرعت حین انشعاب‌گیری گرم، رفت و آمد مکرر شفت درون دستگاه هات تپ نیز چندان قابل توجیه نیست.

- در صورتی که پیشروی کاملاً اتوماتیک و با محرک‌های هیدرولیکی یا پنوماتیکی انجام می‌شود نباید اجازه داد حداکثر سرعت از RPM 400 فراتر رود.

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا اجرای عملیات برش کاری انشعاب گرم ، علاوه بر داشتن تجهیزات و وسایل لازم همچنین استفاده از نیروهای مجرب و کار آزموده، نیاز به دقت و ظرافت بالایی دارد.رعایت کردن تمام استاندارد های اجرایی عملیات که از طرف مهندسین مربوط مشخص شده است.امری الزامی در پیشروی مناسب و انجام آن بدون ایجاد هیچ گونه اختلالی می باشد.

اجرای هات تپ یک فرایند چند متغیری است که متغیرهای آن دارای ارتباط تنگاتنگ و متقابل با هم هستند. عدم توجه به هر کدام از این متغیرها می تواند باعث آسیب دیدن کل فرایند اجرایی هات تپ شود. از این رو درک ملاحظات ویژه در خصوص آن ضروری است. نگرش سیستمی و کلی به هات تپ و الزامات آن جزو لوازم اصلی نرم افزاری کار محسوب می شود.